Reflexions sobre l’AVL. La reforma possibilista.

https://ladoblemoral.com/2014/02/05/reflexions-sobre-lavl-la-reforma-possibilista/

(Abans de res, una aclaració: este artícul està escrit en valencià genuí i no en ‘normalitzat’ per a demostrar que és possible una normativa pròpia del valencià, diferent de la de l’IEC, i espill de lo que realment parla el poble valencià).

Si l’AVL considera que el valencià i el català és lo mateix, té una ortografia i gramàtica que és una còpia exacta de la de l’Institut d’Estudis Catalans i el seu vocabulari accepta tot tipo de paraules, ya siguen valencianes o catalanes ¿Llavors, per a que volem l’AVL? Per a això ya està l’IEC, i a més mos estalviaríem la ‘pasta’ que cobren eixos acadèmics.

Sigue leyendo