Reflexions sobre l’AVL. La reforma possibilista.

https://ladoblemoral.com/2014/02/05/reflexions-sobre-lavl-la-reforma-possibilista/

(Abans de res, una aclaració: este artícul està escrit en valencià genuí i no en ‘normalitzat’ per a demostrar que és possible una normativa pròpia del valencià, diferent de la de l’IEC, i espill de lo que realment parla el poble valencià).

Si l’AVL considera que el valencià i el català és lo mateix, té una ortografia i gramàtica que és una còpia exacta de la de l’Institut d’Estudis Catalans i el seu vocabulari accepta tot tipo de paraules, ya siguen valencianes o catalanes ¿Llavors, per a que volem l’AVL? Per a això ya està l’IEC, i a més mos estalviaríem la ‘pasta’ que cobren eixos acadèmics.

En esta reflexió comence el meu menut anàlisis sobre lo que és, hauria d’haver segut i ha de ser l’AVL, una acadèmia que en principi es va crear per a pacificar el debat llingüístic i tindre un ent normatiu que unira les dos sensibilitats i normatives sobre el valencià, la de la RACV (les Normes del Puig) , i la usada per la Universitat, còpia de la catalana. Pero des del minut un l’AVL mostrà una inclinació catalanista descarada, des del polèmic dictamen que volia aprovar afirmant la unitat de la llengua (realment, la supeditació del valencià al català) com tot lo que han fet després.

L’AVL és que ni complix en la seua pròpia llei de creació. Es dedica a escarnir a qui considera el valencià una llengua genuïna, l’última en el seu vicepresident esta semana cridant «ignorants» a la majoria de valencians, i al propi Estatut d’Autonomia.

Senyors, ya està be. El PP deu posar-se ferm en l’AVL. S’acabaren les miges tintes. Ya hem donat massa voltes un vot de confiança a eixa Acadèmia que soles fa mes que escarnir a la majoria del poble valencià mentres rep pasta del mateix. La prova de que l’AVL ha perdut tota raó de ser és quan partits o associacions que no amaguen el seu pancatalanisme com EU, Compromís, el PSPV de Ximo Puig o Escola ‘Valenciana’ estan encantats en la mateixa.

És cert, com diguè Alberto Fabra, que no es pot eliminar l’AVL perquè està en l’Estatut i es necessitaria 3/5 de les Corts. Pero sí es pot reformar sense eliminar-la i complint en l’Estatut. Un proyecte de reforma que comence per posar acadèmics que creguen en la singularitat de la llengua valenciana (si creus que és català, no sé que fas en eixa Acadèmia), que elaboren una ortografia, gramàtica i vocabulari valencià diferent del de l’IEC (agarrant com base, per eixemple, el treball ya realisat per atres institucions com la RACV), eliminant els alts sous i quantioses subvencions que l’AVL repartix precisament a qui no creu en el valencià, fent-la independent del poder polític i canviant el seu nom per a que siga d’una vegada Acadèmia de la Llengua Valenciana. Esta reforma es pot fer en la majoria del PP en Les Corts, sense modificar l’Estatut i sense eliminar l’AVL.

Prengam la iniciativa des del PP abans de que siga massa tard. L’electorat ha confiat una vegada i una atra en mosatrros per a que defenguérem les senyes d’identitat valencianes i no podem defraudar-los. Si no, perdrem a una part d’eixe electorat. No mos deixem acovardir per eixa esquerra panca que es creu intelectual i considera ignorants, burros o retardats a tots els que no combreguem en les seues tesis, que, curiosament, resulta que no compartix la majoria del poble valencià.

Posdata 1: als que s’acollixen a que tots els llingüistes de l’Universitat diuen que tot es català i el valencià no existix, els pregunte ¿Qué tesis defenen eixos llingüistes? La Universitat de Valencia, per desgracia, està molt dominada pel pancatalanisme més ranci des de fa decades i això es la causa de la majoria de que els seus llingüistes semblen trets d’ERC. Açò és, a mes, la constatació de que és, per desgràcia, un debat polític més que llingüístic, i que els que s’escuden en que soles es un debat de llingüistes deurien vore a qui obeïxen eixos llingüistes. Per cert, es molt curios que obvien a la torera que els grans escritors de la llengua valenciana com Joanot Martorell, Ausiàs March o el propi Cervantes (este de la castellana) ya parlaven fa segles de llengua valenciana. Seran també uns “ignorants” o uns “burros” seguint en les teories del vicepresident de l’AVL o l’esquerra fusteriana (que es la que estengué les tesis catalanistes en la Universitat i l’educació).

Posdata 2: als que em van a contestar en el roll de que si un argentí parla espanyol, yo els dic que sí, i els llance atra qüestió ¿un gallec parla portugués? ¿Els gallecs diuen que parlen portugués? Es més ¿Un aranés parla català? No. Puix exactament es lo mateix en el valencià. Resulta molt curiós que el catalanisme reconeixca l’aranés com llengua diferenciada pero se la negue totalment al valencià.

Posdata 3: als que contesten que tot es un pacte d’Aznar en Pujol per a assegurar la gobernabilitat d’Espanya, no vaig a defendre-ho, no deguérem cedir en això, pero estem a temps de remediar-ho i podem canviar-ho reformant l’AVL.

10 pensamientos en “Reflexions sobre l’AVL. La reforma possibilista.

 1. Estic d’ acort en moltes de les coses que dius. Per orde, majoritariament preferixc la disolucio de l’ AVL. Es dificil pero no impossible. Llegalment es pot, encara que estiga reconeguda en el text de l’ Estatut. Aço dificulta pero no impossibilita. I per a disoldre-la no solament fan falta els 3/5 de la totalitat d’escanys de les Corts Valencianes, mo…lo que mes cal, lo que mes fa falta es: VOLUNTAT. Voluntat de la majoria parlamentaria (es a dir , PP) de disoldre-la. Voluntat i despuix aplicar eixa voluntat de forma ferma parlamentariament parlant, clar. En segon lloc i com a ultima possibilitat remota, si no hi haguera mes remei, la de reformar-la modificant-la o convertint-la en un ent ‘valencianiste’ o ‘autoctoniste’. Pero esta formula no seria possible perque no tots els diputats del PP son valencianistes, no tots els diputats del grup popular entenen del tema ni tenen consciencia i identitat autoctonistes, no…els hi ha que ‘passen’ (una majoria i que ademes son majoritariament castellaparlants) i els hi ha que pensen que catala i valencià es lo mateix i ademes son unitaristes…i una minoria d’ ells son clarament pan-catalanistes…i un atra minoria molt minoritaria de diputats (en son 4-5, no en som mes..) son valencianistes i defenen el valencià com a llengua independent del catala. El propi grup parlamentar popular està dividit..si els 69 (corregix-me si m’ equivoque) diputats populars votaren tots a una a favor de la disolucio de l’ AVL…atre gall cantaria. En quant a la reforma, seria un galimaties mes, un atra torre de babel, marejar la perdiu..crearia mes confusio socialment. Seriem l’ unic cas de poble que contaria en varis ents normatius DISPUTANT-SE la potestat llingüistica: AVL, RACV, Institut d’Estudis Valencians….(estos dos ultims son valencianistes autoctonistes) sense contar en els ents catalanistes com l’ Institut Interuniversitari de Filologia o el propi Institut d’ Estudis Catalans que te una delegacio en Castello. La que deuria fer el PP es, disoldre l’ AVL i acabar en eixos sous i traspassar la potestat llingüistica i normativa a la RACV (Seccio de Llengua i Filologia), reinstaurar i aplicar la normativa d’ El Puig (va ser oficial provissionalment entre 1979 i 1982) , reconeixer els tituls de valencià en esta normativa (tituls de Lo Rat Penat)….I si la Generalitat no volguera fer tot aço, no volguera donar als valencianistes lo que demanem i contentar al poble valencià…com a ultima instancia seria discutible o aceptable que la Generalitat creara una vertadera i autentica academia, si, pero sense sous i 100% valenciana, autoctona: una ACADEMIA DE LA LLENGUA VALENCIANA (ALV) que usara una normativa 100% valenciana sense lligams en el catala…aixina es com deuria haverse nomenat aquella academia creada pel pacte Zaplana-Pujol i no al reves AVL (academia valenciana de la llengua…valenciana si, perque està en territori valencià, pero ‘de la llengua’..de ¿quina?) . Disolucio preferentment.

  • Moltes gracies pel teu aportament, que a més és molt complet. Sobre el tema del Grup Popular (son 55 diputats) no opine lo mateix. Crec que la majoria senten el valencià com llengua diferenciada, i pancatalanistes com tal no hi ha ningú. Lo mateix passa en els militants, tu parles en la militancia del PP i la majoria estan farts de l’AVL. Lo que passa, i aixo sí es cert, que alguns consideren este tema secundari i passen (més ara en la crisis) front a atres més valencianistes que ho consideren capital. Si se sometera a votació la reforma, els 55 diputats votarien a favor, encara que algú no estiga d’acord (alguna cosa bona deu tindre la disciplina de vot).

 2. D’acord amb algunes coses, però, podries dir-me com van ser creades les Normes del Puig? Qui les va crear? Quines entitats culturals les van signar? Quins escriptors valencians les recolçaren? En quin moment socio-polític van nàixer? Perquè es fa desaparéixer la voluntad d’escriptors com Teodor Llorente de mantenir la unitat lingüistica? Perquè la RACV, primer canvia l’accentuacció de les Bases de Castelló i posteriorment ha fet 2 modificacions en la normativa? Et pareix seriós? Conseguiria eixe valencià fer que la societat valenciana l’utilitzara com a llengua vehicular i institucional o continuaríem com fins ara amb les capitals castellanitzades al 100% i amb el 90% de la dreta valenciana ignorant la llengua?
  Veig que has escrit l’article amb les bases de la RACV. Ara mateix, amb l’accentuacció adoptada per la RACV i amb tot el vocabulari admés per l’AVL, és un poc complicat distinguir amb quines normes s’escriu, tant, que quasevol persona, com jo, que no ha tingut la sort de poder estudiar el valencià com m’haguera agradat, pràcticament no ho distinguiria.

  • Yo lo que defense és una normativa pròpia, nova si es el cas, i que la nova Acadèmia que eixira de la reforma la fera contant en lo que ya hi ha fet. Lo que dic en l’artícul es que les Normes del Puig servixen com a base, perque estan fetes per entitats centenàries (encara que son del 82) i sobre tot perque son les que més se semblen a la forma de parlar i escriure dels valencians. Les bases de Castelló (que no normes), per eixemple, foren després rebujades per escritors que les havien firmat. Lo que tenim ara, i que usa l’AVL, no es ni les bases de Castelló, es una còpia exacta de l’ortografia i gramàtica de l’IEC (que el fusterianisme s’encomanà d’estendre per a profundisar en la unitat de la llengua) a la que li afigen dos parauletes distintes (ara ni això, fins les paraules més valencianes se les ‘cepillen’ per a posar atres que el poble no entén). D’esta forma, com dic, l’AVL és totalment absurda.

   • Jo respecte la teua opinió i la de la majoria dels que pensen, o aparenten que pensen, com tu; però, no m’has contestat a les preguntes que t’he fet. No vull demagògia, vull, simplement respostes. Parles d’entitats centenàries (quines?), de paraules que el poble no enten (exemples?), de Fuster, d’escriptors que rebugen les bases (Fullana i qui mès?)… Per cert, Fullana va ser membre de la RAE en la Secció Catalana. Respostes, simplement.
    Gràcies per contestar.

   • Respostes: Fullana va ser membre de la RAE per la llengua valenciana. En la RAE català i valencià estaven separats. Escritors que rebujaren les bases de Castelló: Xavier Casp, per eixemple. Entitats centenàries: la RACV i Lo Rat Penat. Estes entitats, sobre tot Lo Rat, ya difonien el valencià a finals del XIX i ho conservaren, per eixemple, durant el franquisme.

   • Les Normes d’ El Puig (creades per la seccio de llengua, filologia i lliteratura de la RACV en 1979 i que se devien a la mes estricta i respectuosa obediencia autoctonista valenciana derivada de la tradicio lliteraria culta i de la parla o fonetica/oral popular i que foren el resultat d’ un extens treball que superà i millorà les bases del 32 o de Castello que foren insuficients per a codificar i normativisar el valencià ) prengueren el nom del lloc a on es van presentar, aprovar i ratificar per la majoria de les entitats, personalitats, escritors, poetes, filolecs, professors, investigadors, llingüistes, historiadors, etc valencians que alli es donaren cita i les rubricaren, firmaren o signaren, recolzant-les i declarant-se a favor de que foren estes les normes per a l’ ensenyança oficial del valencià que en aquell moment de la pre-autonomia era optatiu i provissional (Immediatament foren aprovades per la Conselleria de Cultura de forma provissional segons resolucio del 14 de decembre de 1982) de manera que molts mestres donaren classes de valencià en esta normativa entre 1979 i 1982. PUix be, alli, el 7 de març de 1981, en el salo de senyeres del Monasteri de Santa Maria d’El Puig mes d’ un centenar de representants d’ associacions i entitats culturals-civiques-socials de tot el territori valencià (de les 3 provincies, pel sur estigueren la nostra entitat i atres com el Grup Cultural Alcoyà RV, ADIA d’ Alacant; pel nort estigueren entitats com Cardona i Vives; pel centre Lo rat Penat, la RACV; el Grup d’Accio Valencianista, etc.) es donaren cita junt a varies personalitats com el conseller de cultura José Peris, Paco Nieto com a president de la Coordinadora d’ Entitats Culturals del Regne de Valencia, Directors Generals de l’ Administracio Valenciana com Josep Manel Ricart Lumbreras, filolecs com Chimo Lanuza, Emili Miedes, Laura Garcia; mestres com Toni Fontelles i Antonia Vila, catedratics i professors com Julià San Valero i Josep Boronat Gisbert, poetes com Xavier Casp, advocats com Miquel Adlert, historiadors com Ricart Garcia Moya i LLeopolt Peñarroya, etc….etc…El lloc, eixe salo estava ple de gent, i les normes les firmaren mes d’ un centenar de colectius-associacions-entitats-grups-personalitats-intelectuals..etc…Un notari va donar fe de tot i arreplegà totes les firmes i adhesions. SI VOLS CONEIXER MES compra’t este llibre que parla sobre aquell acte de proclamacio i adhesio el 7 de març de 1981 i sobre l’ evolucio i desenroll d’estes normes fins l’actualitat : http://www.edicionsmosseguello.com/contemporaneu/67-normes-del-puig-xxx-aniversari.html ES UN LLIBRE EDITAT PER L’ EDITORIAL MOSSEGUELLO. Ademes, existix l’acta notarial d’ aquell acte d’ adhesio que arreplega les firmes. El document que se va firmar com a mostra de recolzament per part de tantissima gent (que no aprovar, aprovar, ho va fer la ACV (RACV actualment) . El document notarial de les firmes evidentment ho te la RACV, segons he pogut saber la seua intencio es penjar-ho en la seua web en la major brevetat possible:

  • Ah, i la dreta valenciana no ignora la llengua. Això es un mit de l’esquerra, com dir que en la dreta no hi ha gays, feministes… L’usa indistintament. Yo en el PP tinc companys que s’expressen tant en valencià com en castellà. Lo que no fem, ni farem, serà obligar-la o impondre-la com fa l’esquerra en requisits. Ensenyar-la, difondre-la i valorar-la sí.

 3. Si volien un diccionari i l’ortografia en valencià ya tenien la de la RACV, i si la volien en català la del IEC.
  La AVL es un paripé que a soles val per a tirar els diners del valencians al fem,
  Gens de profit ni de trellat.

 4. Moltes gràcies al Grup Cultural Ilicità per donar-me informaciò de la creaciò de les Normes de Puig. Ja he demanat el llibre a la llibreria del meu barri.
  Ara, em vénen al cap més preguntes que potser vosaltres pugau respondre. Perquè des de l’any 1932 fins el naixement d’estes Normes, cap entitat feu força per crear unes Normes diferents? Perquè inclús Lo Rat-Penat va estar fent cursos de valencià utilitzant les Bases del 32 durant 45 anys? Quina va ser la motivació que impulsà la creació d’estes Normes? Tan diferent és l’idioma valencià del català en aquells moments que fins i tot l’accentuació havia de ser modificada?

  També vull preguntar-li a Enrique perquè vol crear una nova normativa?, si fora el cas ja tindríem fins 5 normatives (1 accentuació, accents diacrítics, nova accentuació de RACV, normativa AVL, la nova que proposes). A mi no em pareix molt correcte, si volem i estimem la llengua. Dir-te que no puc estar d’acord amb el que dius de PP, hui, gràcies a una part del PP (els corruptes), no tenim cap, cap emissió pública en el nostre idioma que aplegue a tots els racons del territori. Gràcies a la gestió del PP hi ha una part de la societat valenciana que no tingut cap aparició als mitjans públics (a la Conselleria continuen promoguen actuacions de grups «valencianos» que actuen el 99% en castellà), inclús molts artistes valencians han estat i estan ignorats per part del PP (com en el franquisme).
  Potser al teu partit s’utilitze amb normalitat el valencià, però em permetràs el dret al dutbe després de vore a la Consellera demanar disculpes per si canvia al valencià en una reunió del partit a nivell Comunitat, perdona, però no.
  Si dius que Fullana va estar en la RAE a la secció Valenciana, deuries de demanar a la RAE que modificara la seua web, ja que no apareix cap «Sección Valenciana».

  Bé, hui no dispose de més temps, només espere que continueu contestant les preguntes, que en son moltes, del primer comentari, ara també les d’este comentari i les de la primera contestació que li faig a Enrique.

  Moltíssimes gràcies per la vostra paciència.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s